SiSoftware Sandra Lite 31.97.2021.12

SiSoftware Sandra Lite 31.97.2021.12

SiSoftware – 53,3MB – Freeware – Android
ra khỏi 120 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
SiSoftware Sandra được thiết kế để là một 32 và 64-bit Windows Hệ thống analyser bao gồm điểm chuẩn, thử nghiệm và danh sách các mô-đun. Nó cố gắng để đi vượt ra ngoài các tiện ích để hiển thị cho bạn nhiều hơn những gì đang thực sự xảy ra dưới mui xe để bạn vẽ so sánh ở cả hai mức cao và tầm thấp trong một sản phẩm duy nhất.
Bạn có thể nhận được thông tin về CPU, chipset, bộ điều hợp video, cổng, máy in, card âm thanh, bộ nhớ, mạng, Windows internals, AGP, ODBC kết nối, USB2, Firewire vv.
Bạn có thể lưu/in/fax/e-e-mail/bài/tải lên hoặc chèn vào ADO/ODBC cơ sở dữ liệu báo cáo bằng văn bản, HTML, XML, tin nhắn SMS/DMI hoặc RPT định dạng.
Phiên bản này hỗ trợ nhiều nguồn thông tin thu thập bao gồm: máy tính từ xa, PDA, điện thoại thông minh, ADO/ODBC cơ sở dữ liệu hoặc báo cáo đã lưu hệ thống.
Tất cả các tiêu chuẩn được tối ưu hóa cho cả hai SMP & SMT (Hyper-Threading), lên đến 32/64 CPU tùy thuộc vào nền tảng.

Tổng quan

SiSoftware Sandra Lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi SiSoftware.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SiSoftware Sandra Lite là 31.97.2021.12, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 31.83.2021.12, được sử dụng bởi 12 % trong tất cả các cài đặt.

SiSoftware Sandra Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Android. Tải về tập tin có kích thước 53,3MB.

Người sử dụng của SiSoftware Sandra Lite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SiSoftware Sandra Lite!

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có SiSoftware Sandra Lite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản